RT Ionosphere - шаблон joomla Joomla

Feng Shui - Međuodnos pet elemenata

OSNOVA TEORIJE PET ELEMENATA

PN: Teorija pet elemenata od presudnog je značaja za razumijevanje same biti feng shuia, kao i mnogih drugih disciplina kineske metafizike. Međuodnos pet elemenata vrlo je važan dio te teorije. 

Odnose između pojedinih elemenata možemo podijeliti u tri zasebna ciklusa, produktivni, reduktivni i destruktivni. Svaki od njih opisuje odnose između određenih elemenata. Iako su nazivi pomalo zavaravajući, nemojte pomisliti kako je neki od ovih ciklusa dobar, a drugi pak loš. Svi oni imaju svoju ulogu u feng shuiu, našim životima i funkcioniranju same prirode, zato ih treba dobro upoznati, kako bismo razumjeli pojedine tehnike uređenja prostora prema feng shui teoriji i mogli ih samostalno primjenjivati u praksi.

Produktivni ciklus jest onaj u kojem svaki pojedini element stvara, rađa, generira onaj idući. Zovemo ga još i kreativni ili napredni ciklus, obzirom da se odnosi na stvaranje. Smjer kretanja unutar ovog ciklusa je kružan u smjeru kazaljke na satu. A interakcija između pojedinih elemenata harmonična. Možemo ga usporediti sa obiteljskim odnosima na način da je osnovni element roditelj koji donosi na svijet dijete i priprema ga na odrasli život. Krećemo od zemlje, koja se smatra središtem, izvorištem i majkom. Ona rađa metal, muško i snažno. Na površini metala kondenzira se (prividno stvara) voda. Voda pak hrani drvo putem podzemnih voda i padalina. Drvo, nakon što dovrši svoj životni ciklus postaje gorivo za vatru. Kada gori, vatra stvara pepeo koji blagotvorno djeluje na plodnost zemlje. Tako smo zatvorili ovaj plodni ciklus koji opisuje povoljnu transformaciju energije.  U feng shuiu produktivni ciklus koristimo kada želimo ojačati neki element koji nam nedostaje ili je pogođen nekim negativnim utjecajem iz okruženja. 

Reduktivni ciklus jest onaj u kojem svaki pojedini element slabi, odnosno oduzima snagu onom prethodnom. Zovemo ga još i umanjujući ili slabeći ciklus. Smjer kretanja unutar ovog ciklusa je kružan u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Dakle, on je suprotan produktivnom ciklusu i kao takav nije harmoničan. Možemo ga usporediti sa obiteljskim odnosima na način da je osnovni element  dijete koje crpi snagu svog brižnog roditelja koji ga nastoji svom svojom snagom i znanjem pripremiti na život. Ponovno možemo krenuti od zemlje koja je izvorište i odredište svega materijalnog. Zemlja slabi i guši vatru. Vatra slabi drvo. Drvo crpi (slabi) vodu. Voda pak troši (slabi) metal. Metal slabi zemlju. Tako smo zatvorili ovaj prirodan, ali neharmoničan ciklus koji opisuje nepovoljnu transformaciju energije. U feng shuiu reduktivni ciklus koristimo kada želimo oslabiti neki element jer ga ima previše na određenom mjestu ili se pak nalazi u pogrešnom sektoru. 

Destruktivni ciklus jest onaj u kojem svaki pojedini element uništava onaj slijedeći. Zovemo ga još i kontrolirajući ciklus, jer svaki element kontrolira onaj koji se nalazi dva mjesta ispred njega. Smjer kretanja unutar ovog ciklusa nije kružan, kao prethodna dva, već je zvjezdastog oblika unutar kružno poredanih elemenata. Tako pojedini elementi stoje u potpunoj suprotnosti jedan spram drugoga. Ako ponovno krenemo od zemlje možemo reći da ona kontrolira vodu, baš poput brana i nasipa koji omeđuju i usmjeravaju vodene rokove onemogućavajući vodi da kroz njih prodre i napravi poplavu. Voda kontrolira vatru, jer je može lako ugasiti. Vatra kontrolira metal, jer ga može istopiti i pretvoriti oružje u zdjelu. Metal kontrolira drvo, baš kao što sjekira sječe drvo. Drvo kontrolira zemlju, na način da pusti svoje snažno i razgranano korijenje u nju i na taj način crpi hranjive tvari iz zemlje. Tako smo zatvorili ovaj pomalo agresivan ciklus elemenata. U feng shuiu destruktivni ciklus koristimo kada želimo potpuno neutralizirati ili ograničiti djelovanje određenog elementa. Kako se destruktivni ciklus smatra manje harmoničnim od reduktivnog, preporučljivo je prvo pokušati riješiti postojeći problem uz pomoć reduktivnog ciklusa. Ako to nije dovoljno, posežemo za destruktivnim ciklusom, pri čemu treba biti pažljiv u određivanju omjera dva suprotna elementa, kako ne bi izazvali sukob, već poništili jedan od njih.


© Adaptacije d.o.o.